राष्ट्रिय सङ्लग्नता रणनीति

राष्ट्रिय सङ्लग्नता रणनीति

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालका राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय सङ्लग्नता रणनीति (National Engagement Strategies [NES]) अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छन् । जस अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय भूमि […]

Read More