उद्देश्य अनुरुप भूमि व्यवस्थापन रणनीति (एफएफपिएलए)

यो परियोजनाले पहिलेको ग्लाोबल ल्याण्ड टूल सञ्जाल परियोजनाका गतिविधिहरूलाई भूमि नीति विकास र नेपालका लागि उद्देश्य अनुरुप भूमि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीतिक योजनामा सहयोग गरिरहेको छ । यस परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै उद्देश्यअनुरुपको भूमि प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको माध्यमबाट लैङ्गिक उत्तरदायी भूमि नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने ।

CSRC Nepal