भूमि कृषि अभियान

भूमि–कृषि अभियान, नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको सामाजिक–कानुनी सशक्तीकरण औजारले भूमिहीन र साना किसानको अधिकार सुनिश्चितामा खेलेको भूमिका सम्बन्धी भइरहेको अनुसन्धानात्मक पहलको एक पाटो हो । मूलतः यसले भूमिहीन र साना किसानको जमिनमा पहुँच कायम गरी उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै तीनै तहका नीति निर्मातालाई भूमिहीन र साना किसानमैत्री नीति र कानुन निर्माण प्रक्रियामा पनि यस अभियानले सघाउ पु¥याउँछ । सामाजिक रूपान्तरणको धारणाअन्तर्गत यस अभियानले मूलरूपमा तीन तहका कार्यबाट दिगो रूपान्तरण हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ– (क) समग्र समुदायको सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धि, (ख) सचेत, सवल र क्रियाशील जनमानस निर्माण र (ग) भूमिहीन र साना किसानमैत्री नीति तथा सुशासन ।

CSRC Nepal